Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Hakları

Lütfen Sezen Aksu Resmi İnternet Sitesi (Site) Kullanım Koşulları’nı dikkatle inceleyiniz. Çünkü bu Site'yi kullanmak, söz konusu şartların tarafınızca kabul edildiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle şartların kabulü tarafınızca istenmiyor ise, bu Site'yi kullanmayınız. Site kullanım koşulları düzenli aralıklarla değiştirilebilir; bu yüzden lütfen bu şartları zaman zaman kontrol ediniz. Zira, Site'yi kullanmaya devam etmeniz değiştirilen şartları da kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Site'ye doğru ve zamanında bilgi vermek için gereken her türlü makul çaba tarafımızca gösterilmektedir. Yine de burada verilen bilgilerin her zaman güncel olduğu veya her türlü bilgiyi içerdiği düşünülmemelidir.

Güvenlik Kuralları

Bu Site herkese açıktır. Verilen hizmetler, ilgili bölümde aksi belirtilmediği sürece, kesinlikle ücretsizdir. Yalnızca aşağıdaki durumlarda, Site Yönetimi kullanımı engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

- Özel veya genel duyuruların, reklam amaçlı bilgilerin ve satış taleplerinin kaydedilmesi durumunda,

- Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi durumunda,

- Site içeriğine müdahale edilmeye çalışılması durumunda,

- Site'de yer alan bilgilerin izin alınmaksızın kısmen veya tümüyle kopyalanması ve her ne şekilde olursa olsun kullanılması durumunda,

- Site'nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması durumunda.

Telif Hakkı ve Marka

Aksi belirtilmediği sürece bu Site'deki malzemelerin tamamı en geniş ve sınırlandırılmamış biçimde Sezen Aksu tarafından S-N Müzik Yapım Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (S-N) verilen yetki çerçevesinde, S-N ve/veya iştiraklerine ve bağlı şirketlerine veya S-N’ye lisans vermiş başka şahıslara ait telif hakkı, marka, patent ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyetler şeklinde korunmaktadır.

Kişisel Kullanım

Bu Site'deki malzemelerin kullanımı yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu Site'nin içindekileri Site Yönetimi'nden izin almadan, hiçbir şekilde dağıtmamayı, yayınlamamayı, aktarmamayı, değiştirmemeyi, sergilememeyi veya bunlara dayanan eserler yapmamayı ve/veya kullanmamayı kabul etmektesiniz. Bu Site'deki malzemelerin tarafınızca izinsiz kullanımından dolayı Sezen Aksu ve S-N’nin uğramış olduğu ve/veya uğrayacağı her tür zarar ve ziyanı tazmin etmeyi itirazsız kabul etmektesiniz. Site'nin içeriğinin izinsiz kullanımı halinde, S-N’ye onarılmaz bir zarar verilebileceğini ve izinsiz kullanım durumunda S-N’nin yasal uygulamalar nezdinde sahip olduğu diğer hususlar ve özellikle ihtiyati tedbir hakkına sahip olacağını kabul etmektesiniz.

Bağlantılı Siteler

Bu Site'de yer alan linkler aracılığı ile gidilen sayfalar ve içeriği ile ilgili olarak S-N ve Site Yönetimi'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Gizlilik ve Güvenlik

Site'nin "online" ziyaretçileri ile ilgili bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasına ilişkin uygulama ve politikalarımıza ait açıklamalar için lütfen gizlilik politikamızı okuyunuz.

Bu Site'de yer alan fonksiyonların kesintisiz veya hatasız olduğuna, bu Site'nin veya sunucusunun virüs veya başka zararlı parçalar içermediğine dair bir garanti verememekteyiz. Bu bağlamda ihmal de dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak kaydıyla hiçbir koşulda S-N’nin ya da tali firmalarının ya da ilişkili diğer firmaların bu Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal ve diğer yol açılabilecek zararlardan sorumlu değiliz. Bu Site'yi kullanmakla herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı S-N’nin sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

Ayrıca S-N, Site'nin çalışması amacıyla kullandığı yazılımlar ile ilgili bir sorumluluk yüklenmemektedir. Bu Site'de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı firmamıza bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

Bu anlaşma T.C. yasalarına uygun olarak yürütülecektir. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün yasalar veya öngörülen diğer merciiler tarafından geçersiz addolunması ve bu nedenle uygulanamaz hale gelmesi halinde, diğer maddelerin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

Gizlilik Politikası

Bu Site, S-N tarafından işletilmektedir. Bu "online" gizlilik politikası Site'den ulaşabileceğiniz hizmetler vasıtasıyla toplayabileceğimiz bilgiler ve bu bilgilerin kullanımı hakkında sizi bilgilendirmektedir. Hizmetlerimizi kullanarak ve Site’mize girerek, zaman zaman tarafımızdan değiştirilebilecek bu politikada tarif edilen bilgi toplama ve kullanma yöntemlerini kabul etmektesiniz. Gizlilik politikamızda herhangi bir güncelleme veya değişiklik olup olmadığını görmek için Site’yi her ziyaretinizde kontrol etmelisiniz. Gizlilik politikamız veya bilgilerinizin kullanılmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bize info@snnpublishing.com adresinden e-posta mesajı gönderebilirsiniz.

S-N tarafından Sahiplik/Kullanım

Site’mizde toplanan bilgiler S-N’ye aittir ve S-N ve izin verilen üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Ayrıca bu Site'de çeşitli program ve yazılımlar kullanabiliriz. Bu Site vasıtasıyla toplanan bilgiler, S-N’ye aittir ve S-N’nin ticari sırrı ve ticari varlığı kabul edilir.

×